De speciale investeringsaftrek voor ZZP’ers

Als ZZP’er heb je bedrijfsmiddelen nodig. Daarvoor kun je aanspraak maken op de investeringsaftrek. Ken je dit niet? Loop dan niet langer geld mis en gebruik een van deze drie aftrekposten:

1.   De kleinschaligheidsaftrek

Wanneer je bedrijfsmiddelen koopt voor een bedrag tussen de €2301,- en de €306.931, dan heb je recht op de kleinschaligheidsaftrek. Lees hier hoeveel dat is.

2.   De energie-investeringsaftrek

Als je minimaal €2500,- investeert in energie, dan kun je recht hebben op een extra belastingaftrek van 41,5%. Deze moet je digitaal melden via het Agentschap NL eLoket. Lees hier meer over de energie-investeringsaftrek.

3.   De Milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Dit zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ZZP’ers. Je moet voldoen aan deze eisen:

-        het middel staat op de milieulijst;
-        het middel is niet eerder gebruikt;
-        je investering bedraagt minimaal €2500,-;
-        je kan aanspraak maken op een van de twee subsidies.

Meer weten over voordelen voor ZZP'ers en andere ondernemingen? Kom dan naar ons seminar!